KRAKÓW

Kraków położony jest w południowej Polsce nad Wisłą. To drugie pod względem wielkości miasto w Polsce. Było stolicą Polski do 1795 r. Jest centralnym ośrodkiem metropolitalnym aglomeracji krakowskiej i Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego. Jest miastem bogatym w zabytki, wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO.

Kraków jest jednym z najstarszych miast Polski, z wieloma wartościowymi obiektami architektonicznymi.
Działa w nim wiele instytucji i placówek kulturalnych gromadzących bezcenne zabytki. Zespół architektoniczno - urbanistyczny starego Krakowa zaliczany jest do grona najważniejszych zabytków dziedzictwa kulturowego w Polsce i na świecie. Na uwagę zasługuje Wawel - wzgórze na którym znajdują się interesujące zespoły budowlane. Zamek Królewski na Wawelu przez całe wieki stanowił centrum państwowości polskiej. Dziś wizyta w dawnej rezydencji królewskiej to fascynująca podróż w głąb historii Polski, w czasy zarówno jej świetności jak i upadku. Z ekspozycji znajdujących się poza zamkiem na szczególne wyróżnienie zasługuje Wawel Zaginiony. Można tu zobaczyć najstarsze obiekty, jakie powstały na Wzgórzu Wawelskim, w tym m.in. Rotundę Najświętszej Marii Panny, fundamenty zamku gotyckiego i pozostałości renesansowych kuchni królewskich. Warto także zajrzeć do Smoczej Jamy.

Zamek Królewski na Wawelu będący dawną rezydencją królewską, to fascynująca podróż w głąb historii Polski.

 
Kraków to również Stare Miasto. Głównymi zabytkami krakowskiego Starego Miasta są znajdujące się na Rynku Głównym: kościół Mariacki, Sukiennice i wieża ratuszowa, oraz pozostałości murów obronnych – Brama Floriańska i Barbakan, który stanowi jeden z najwspanialszych obiektów średniowiecznej architektury militarnej w Europie. Sukiennice, stojące pośrodku Rynku Głównego, są jednym z najbardziej charakterystycznych zabytków Krakowa. Tak jak i w przeszłości budynek ten spełnia przede wszystkim funkcje handlowe, dziś jednak zamiast kupców odwiedzają Sukiennice przede wszystkim turyści. Stare Miasto przyciąga wielu turystów z całego świata. Będąc w Krakowie nie sposób ominąć Muzeum Czartoryskich które jest jedną z najstarszych placówek kulturalnych typu patriotyczno – historycznego w Polsce. Jego powstanie zawdzięczamy księżnej Izabeli Czartoryskiej, żonie księcia Adama Jerzego Czartoryskiego, która wiedziona dewizą „Przeszłość – Przyszłości” zaczęła z końcem XVIII w. kolekcjonować cenne zbiory sztuki europejskiej i bliskowschodniej.

 
Kraków jest jednym z 14 miejsc w Polsce wpisanych na sporządzoną przez UNESCO Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego. Kompleks architektoniczny Starego Miasta zachował niezmieniony układ od czasów średniowiecza. Przez cały rok jest tutaj gwarno i tłoczno. Miejsce to tętni życiem o każdej porze dnia.

Niezwylke interesujące miejsca poza miastem to Kopalnia Soli w Wieliczce.

Kopalnia Soli „Wieliczka”

Wielicka kopalnia usytuowana jest w zachodniej części podkarpackich złóż solnych, których wiek określany jest na około 15 milionów lat. Złoże powstało w okresie mioceńskim, wieku badeńskim, w trakcie zaniku Morza Mioceńskiego, które stało się morzem zamkniętym o wysokim stopniu zasolenia.

Kopalnia Soli „Wieliczka” to jeden z najcenniejszych zabytków kultury materialnej i duchowej na ziemiach polskich, rocznie odwiedzany przez ponad milion turystów z całego świata. To także zabytek klasy światowej, wpisany jako jeden z pierwszych dwunastu obiektów na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturalnego i Przyrodniczego UNESCO. Kopalnia Soli „Wieliczka” dzisiaj to zarówno wielowiekowa tradycja jak i nowoczesność, kilkusetletnia historia i podziemne miasto z rozbudowaną infrastrukturą. Kopalnia to dorobek kilkudziesięciu pokoleń górników, pomnik historii Polski i narodu polskiego – marka, która istnieje w świadomości Polaków od stuleci.

Kopalnia zawsze była natchnieniem dla artystów. Sami górnicy również nie byli pozbawieni licznych artystycznych talentów, dzięki którym solne komory stawały się swoistą galerią rzeźby sakralnej. To za sprawą pokoleń rzeźbiarzy – górników – samouków, którzy pracowali przy wyposażaniu i ozdabianiu podziemnych kaplic nasza kopalnia ma rangę unikatowego zabytku w skali światowej. Każde pokolenie tu pracujących zostawiło swój ślad na solnych ociosach. Wnętrze Kopalni jest również doskonałą scenerią dla dzieł profesjonalnych artystów. Swoje prace wystawiali tu m.in. Ryszard Horowitz, Jerzy Skolimowski oraz wielu innych artystów.

Sponsors EUEW
Created by: MEDIALAB.PL