EUEW

EUROPEAN UNION OF ELECTRICAL WHOLESALERS (EUEW) czyli Europejski Związek Hurtowników Elektrycznych jest organizacją grupującą związki i federacje hurtowników z 15 krajów, reprezentującą interesy profesjonalnej dystrybucji sprzedającej domowe i przemysłowe wyroby, w tym źródła światła, oprawy oświetleniowe, aparaturę i osprzęt elektryczny, przewody i kable dla energetyki, elektrotechniki i elektroniki, AGD i komponenty elektroniczne. Do federacji członkowskich EUEW należy ponad 1.300 firm mających 5.200 oddziałów i zatrudniających 65.000 osób. Setki tysięcy wyrobów dystrybuowanych przez te firmy jest produkowana przez wiodących krajowych i ponadnarodowych producentów branży elektrycznej.

Hurtownicy w większości wyposażeni są w systemy elektroniczne, umożliwiające wymianę informacji z dostawcami i klientami. Klienci dystrybucji to mali i duzi instalatorzy, detaliści, firmy energetyczne, zarządy miast, zakłady przemysłowe i końcowi użytkownicy wyrobów.

Rola profesjonalnej dystrybucji zmieniała się z czasem i dzisiaj działalność osiągnęła znaczny stopień skomplikowania w zakresie marketingu, logistyki i usług dla klientów, włącznie ze wsparciem technicznym, rozwiniętym planowaniem dostaw do klienta lub na plac budowy, a także kredytowaniem i wsparciem finansowym. Ten poziom profesjonalizmu zapewnia właściwy stosunek jakości i zakresu usług do ich ceny. Wartość dodana tworzona przez dystrybutorów jest jednym z ważniejszych elementów całego łańcucha dostaw.

Sponsors EUEW
Created by: MEDIALAB.PL